เกี่ยวกับเรา

" W E L​ C O M E "

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแห่งสันติ
ชุมชนที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ​ข
 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข คือเรือนเพาะชำของผู้คนทั่วโลก ที่ปราถนาความเป็นธรรมชาติ สมถะ เรียบง่าย ความสงบย็นในจิตใจ เพื่อก่อให้เกิดกำลังสติ กำลังปัญญา กำลังใจในการสร้างคุณงามความดีเพื่อชาติ ศาสนา และส่วนรวม เพื่อประกาศความเป็นพุทธบริษัท ๔ ที่ชัดเจนและเป็นจริง 

ถ้าถามว่าทำไมต้องเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข คำตอบก็คือ ที่อำเภอเชียงดาว ณ หมู่บ้านแม่แมะ มีธรรมชาติที่อุดมสมบูณร์สวยงาม เป็นป่าเขา และมีลำธารน้ำใสๆไหลเย็นตลอดทั้งปี แม่แมะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีเสียงไก่ขันในยามเช้าๆ และอากาศที่นี้บริสุทธิ์มาก มีละอองหมอกบางๆสัมผัสผิวกายในยามเช้า ประดุจน้ำทิพย์โปรยมาจากสรวงสวรรค์

การมาปฏิบัติธรรมที่นี้ อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนที่อื่นๆ แต่ความเป็นธรรมชาติที่ไร้การปรุงแต่ง ความมีอิสระทางกายใจของที่นี่เกินกว่าคำบรรยาย เพราะผู้ที่มาฝึกปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข ต้องมาบ่มเพาะจิตใจของตนด้วยความสมาถะ เรียบง่าย จนเกิดศรัทธาปัญญา ความรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นธรรมชาติธรรมดา ความเป็นพุทธะ ผู้รู้ ตื่น เบิกบานในทุกๆอณูของการดำรงชีวิต ”